Humanøkologi

Jeg tog Humanøkologi TD-uddannelsen fra AUC i 2001-2002. Her er udvalgte dele af det udarbejdede materiale.

Livscyklusvurderinger som metode til at skabe bæredygtige hotel/vandrehjemsdrift

Følgende er udarbejdet ifm. 1. årsopgaven ved Humanøkologi TD-studiet.

Livscyklusvurderinger som metode til at skabe bæredygtige hotel/vandrehjemsdrift

SE-opgave i forbindelse Humanøkologi TD-studiet.

International miljøpolitik

Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats

Følgende udarbejdet sammen med Jørgen Jensen, som er miljøadministrator ved Nordjyllandsværket ifm. afgangsprojektet på Humanøkologi TD-studiet.

Forside+indholdsfortegnelse

Rapport

Litteraturliste

Bilag 5.1

Bilag 6.1

Jeg har skrevet hovedopgave i miljøledelse i forbindelse med Humanøkologi TD-studiet. Se link for nærmere beskrivelse af hvad miljøledelse er.

SE-opgave i forbindelse Humanøkologi TD-studiet.

Miljøvurdering – Skagen Havn