Byråd

Jeg stillede op for SF til byrådsvalget i Lemvig 2009 og kom ind.

Kandidatbaser

Mærkesager

  • Mere landdistriktsudvikling
    Lemvig Kommune skal understøtte lokalsamfundene i at opbygge sammenhold og identitet, og derved blive gode og attraktive bosteder for folk på tværs af generationer.
  • Mere miljø-ledelse
    Vi skal i højere grad anvende miljø-ledelse (Økologi og ISO 14001 certificering) i både landbrug, industri, håndværk og miljøforvaltning således at vi kan aflevere en bæredygtig kommune til den næste generation.Gl. Lemvig Kommune og Naturfredningsforeningens Agenda 21 plan, som siden kommunesammenlægningen har været skrinlagt, er her et eksempel på et godt redskab.
  • Et ligeværdigt samfund
    For mig er det vigtigt at tage hånd om de socialt udsatte gennem en målrettet og tidlig indsats, for på den måde at skabe et ligeværdigt samfund hvor man med Grundtvig kan sige:
”Og da har i rigdom vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt.