Andet

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Andet

Læs artiklen i Magasinet Vestkysten.

MV0216_Magasinet_Lemvig

Læserbrev i Lemvig Folkeblad d 18/11 2011

Under titlen ”Fødevareproduktion på Katastrofekurs ” i Folkebladet d 7. november og i tidligere læserbreve, stiller Lars Larsen (LL) fra såkaldt ”Bæredygtigt Landbrug” sin uvidenhed om økologi til offentlig skue. LL mener, at økologien og dens succes alene bygger på følelser og politik frem for videnskab, at der ikke er påviselige miljø-gevinster ved økologi. Det må være på sin plads med lidt faktuel viden i debatten.

Økologi er en videnskab. Den blev grundlagt i 1866 og beskæftiger sig med forholdet mellem levende organismer og mellem dem og deres miljø. Økologisk landbrug udsprang godt 100 år senere af den tanke, at man ville skabe en model for fødevareproduktion, hvor man arbejder med økosystemets egne organismer frem for at bekæmpe og manipulere dem med pesticider, kunstgødning osv. At der er 30 procent flere vilde plante- og dyrearter omkring de økologiske marker viser, at man i dag er kommet et godt stykke ad vejen. Det er bæredygtig tankegang og -handling. Læs resten af dette indlæg »

Tak for støtte til byrådsvalget

Kære alle!

Det lykkedes!

Med tre i byrådet; Elisabeth Molkte, Marie Poulsen og undertegnede har vi nu fået en god platform at arbejde ud fra.

Tusind tak til alle, som på den ene eller anden måde har støttet vores valgkamp.

Det var en travl valgkamp, hvor det var spændende at opleve hvordan vi i SF´s byråds-kandidatgruppe kunne støtte hinanden i at udvikle strategier for fremtiden i vores kommune.

Disse strategier blev udmøntet i fem mærkesager:

Lige muligheder for alle trods ulige forudsætninger

 • forebyggelse af sociale problemer, fremfor akut behandling
 • hurtigere hjælp til udsatte børn og deres familie
 • at socialt udsatte (eller borgere) inddrages mest muligt i kommunens sagsbehandling
 • at der ikke sker besparelser over for socialt udsatte grupper

God skolegang

 • flere undervisningstimer til alle elever – mindst det vejledende timetal
 • langsigtet skolestruktur
 • flere cykelstier og trafiksikre skoleveje
 • kantineordninger på alle skoler med ernæringsrigtig, økologisk mad

Klima, natur og miljø

 • Lemvig som klimakommune
 • miljøvenlige beslutninger ved kommunale udskiftninger af materiel
 • en naturplan som bevarer og udvikler kommunens enestående natur
 • 80 % af kommunens forbrug af el og kollektiv varme skal dækkes med vedvarende energi i 2015.
 • at den offentlige forvaltning tænker miljø ind i alt og sætter det i system (Miljøledelse)

Lokal identitet — fremmer bosætning i landdisktrikterne

 • udviklingsplaner for alle landsbysamfund
 • flere beslutningskompetencer til demokratiske landsbyråd
 • spændende sociale mødsesteder i landsbyerne, hvor borgerne kan mødes på tværs af alder og erhverv
 • bedre offentlig transport til byer med indkøbsmuligheder
 • flere penge til nedrivning af forfaldne ejendomme

Rummeligt arbejdsmarked

 • initiativer der forebygger ledighed for de 18 – 30 årige
 • spændende og fremadrettede tilbud til ledige og sygemeldte
 • at Lemvig Kommune skaber arbejdspladser til borgere med truet eller nedsat arbejdsevne.
 • relevant hjælp til borgere der risikerer at blive udstødt fra arbejdsmarkedet
 • tidlig indsats for 15-18 årige, der havde det svært i Folkeskolen

Vi glæder os nu til at komme i arbejdstøjet!

Med venlig hilsen
Arne Noe

Rav-Aage-prisen

Lars Ebbensgaard tale ved indstiftelse af RavAageprisen ved Thise Mejeris 20 års jubilæum. Læs resten af dette indlæg »