Om vores landbrug

Vi overtog gården Blåbjerg i 1984 og har drevet den økologisk siden 1991. Den økologiske driftsform danner ramme om en stor del af familiens liv. Gården har 68 malkekøer, samt et jordtillæg på 71 kvm. Blåbjerg er med i Lemviggården.

I billeder

Blåbjerg set fra øst

Stalden set frakontorets loft

I 2003 byggede vi ny stald med malkerobot. Her ses stalden fra kontorets loft. Blokfodringen foretages en gang i ugen.

Kløvergræs giver billigt foder i sommerhalvåret.

Kløvergræs udgør krumtappen i sædskiftet; etableringen af den er årets vigtigste opgave.

I sommerhalvåret "malkes køerne på græs" direkte fra robotten og ledes ud i flere folde gennem et lågesystem.