Endelig vedtagelse af lokalplan 121 A for landsbycenter Ferring

Lokalplan 121A for landsbycenter Ferring, som vi i SF støtter, tog sit udgangspunkt for en to tre byrådsperioder siden i et grundigt forarbejde.

Ferring Borgerforening og Teknik og Miljøforvaltningen inviterede alle til flere borgermøder hvor lokalplanen blev til med opbakning fra stort set alle i lokalområdet. Forudsætningen for at få skabt ny udvikling i Ferring var således i sigte, men ak af forskellige årsager som jeg ikke vil gå i dybden med har det trukket ud .

Først nu kan lokalplanen vedtages og nu gælder det om at se fremad i de muligheder den giver.

Det er nu sikret at de røde huse som udgjorde Kystinspektoratets tidligere arbejdsplads sammen med de to bygninger der i dag udgør minimuseet bevarer sin kulturhistoriske betydning.

Samtidig er det sikret at der på matr.36f kan bygges det der i lokalplanen kaldes for ”Spisestedet Transvej 6”

Om de oprindeligere ansøgere stadig har lyst til at etablere spisestedet efter så mange års ventetid er ikke godt at vide, men nu ligger muligheden der og så må vi håbe at nogen vil udnytte den.

Med 40.000 besøgende på Bovbjerg fyr hvert år burde der være plads til alle der vil udvikle Turistmulighederne i det område.

Men som sagt nu gælder det om at der falder ro om tingene og at vi ser fremad.

Vi vil foreslå at man hurtigst muligt får fjernet det gamle Cafeteria. Den vækker mindelser som uforskyldt falder tilbage på de lokale. Mindelser om en uforholdsmæssig lang sagsakt.

Med disse ord vil vi ønske Ferring tillykke med lokalplanen.

Tags: ,