Rav-Aage-prisen

Lars Ebbensgaard tale ved indstiftelse af RavAageprisen ved Thise Mejeris 20 års jubilæum.

RavAageprisen er en miljøpris stiftet af Thise Mejeri 1. september 2008, et halvt år efter fisker Aage Hansens – også kaldet RavAages – død. Prisen uddeles for at mindes RavAages indsats, og for at opmuntre og støtte fremtidens ”RavAager”.

RavAage var født i Langerhuse på Harboøre Tange i 1924. Han blev fisker i Thyborøn og kesede efter rav. Han var en opmærksom naturbetragter, og beskæftigelsen med ravet gjorde ham meget interesseret i det, som kaldes den dybe tid, hvor vi tæller i millioner af år.

Midt i halvtredserne blev RavAage opmærksom på nogle forandringer, som ikke kunne komme fra naturen selv. Han så døde fisk og fugle, og en sommerdag i 1956 gik han i land på en lille ø ud for Rønland. Han havde hørt frygtelige skrig, og et forfærdeligt syn mødte ham. En mågekoloni var blevet syge af de fisk, som de havde spist. Under det store udmattende arbejde med at slå mågerne ihjel, mærkede Aage et slag på skulderen og hørte en stemme sige: ”Du er ikke alene”. Der er noget der er større og vigtigere end os selv. Denne tanke gjorde RavAage til Danmarks første miljøforkæmper.

Tre år forinden var en kemikaliefabrik flyttet fra København til Rønland, og fabrikkens ejer havde overbevist det lille sogneråd om at havet sagtens kunne tynde affaldet op uden problemer. Vi er i en tid, hvor ord som forurening og miljø i vore dages betydning slet ikke forekom. Olie fra servicestationer, akkumulatoraffald fra elværker og tetrachlor fra renserier blev smidt i baghaven med de mange forurenede grunde i dag til følge. Vi er i en tid fyldt med optimisme og blind tro på den tekniske og industrielle udvikling. Ingen kunne se problemer i vækst! Hestene blev skiftet ud med traktorer og snart blev det hårde arbejde med at hakke roer overtaget af kemi.

Men RavAage kunne se, at der var noget helt galt i udviklingen og tog kampen op med kemikaliefabrikken. Og så blev han alene blandt mennesker. Der var nemlig for det omgivende samfund tale om en fabrik med god indtjening og mange arbejdspladser, som området var afhængig af. Så man vendte RavAage ryggen, mens alle kunne se lastbiltog efter lastbiltog køre ud til høfde 42 og læsse kemikalier og tungmetaller af. Uden RavAages indsats ville det være gået rent galt med både området og fabrikken.

RavAage, der var ordblind og kun havde gået 7 år i skole, måtte lære sig selv at læse og skrive bedre. Han skrev i aviser og kontaktede fagfolk, som efterhånden bakkede ham op. Hvor galt det stod til fremgår af, at man så sent som i 2006 finder det nødvendigt at kapsle giftdepotet ind, i håb om at kapslen kan holde, til man finder en ny metode til at uskadeliggøre depotet.

RavAages indsats lykkedes, og i dag kan Tangens beboere rette ryggen og takke RavAage for at forureningen stoppede. Uden RavAages indsats ville området være lagt øde. I 1995 blev RavAage hædret for sin indsats ved at få tildelt ridderkorset af hendes majestæt dronningen.
Drivkraften bag RavAages indsats var en klarhed over, at naturen har værdi i sig selv, og at vi skal aflevere den ordentligt til vore efterkommere.

Det er også drivkraften bag Thise Mejeris virke. For at fremme dette og for at påpege situationens alvor har Thise Mejeri besluttet at indføre denne miljøpris og give den navnet RavAageprisen.

Tags: