Miljøledelse

Du browser i øjeblikket artikler tagget Miljøledelse.

Lemvig kommune har fået en handlingsplan for fødevarer, energi og miljø der er udarbejdet af virksomheden Navigators. Desværre er den ukendt for mange, selv om der er flere grunde til at rose den. Læs resten af dette indlæg »

Tak for støtte til byrådsvalget

Kære alle!

Det lykkedes!

Med tre i byrådet; Elisabeth Molkte, Marie Poulsen og undertegnede har vi nu fået en god platform at arbejde ud fra.

Tusind tak til alle, som på den ene eller anden måde har støttet vores valgkamp.

Det var en travl valgkamp, hvor det var spændende at opleve hvordan vi i SF´s byråds-kandidatgruppe kunne støtte hinanden i at udvikle strategier for fremtiden i vores kommune.

Disse strategier blev udmøntet i fem mærkesager:

Lige muligheder for alle trods ulige forudsætninger

 • forebyggelse af sociale problemer, fremfor akut behandling
 • hurtigere hjælp til udsatte børn og deres familie
 • at socialt udsatte (eller borgere) inddrages mest muligt i kommunens sagsbehandling
 • at der ikke sker besparelser over for socialt udsatte grupper

God skolegang

 • flere undervisningstimer til alle elever – mindst det vejledende timetal
 • langsigtet skolestruktur
 • flere cykelstier og trafiksikre skoleveje
 • kantineordninger på alle skoler med ernæringsrigtig, økologisk mad

Klima, natur og miljø

 • Lemvig som klimakommune
 • miljøvenlige beslutninger ved kommunale udskiftninger af materiel
 • en naturplan som bevarer og udvikler kommunens enestående natur
 • 80 % af kommunens forbrug af el og kollektiv varme skal dækkes med vedvarende energi i 2015.
 • at den offentlige forvaltning tænker miljø ind i alt og sætter det i system (Miljøledelse)

Lokal identitet — fremmer bosætning i landdisktrikterne

 • udviklingsplaner for alle landsbysamfund
 • flere beslutningskompetencer til demokratiske landsbyråd
 • spændende sociale mødsesteder i landsbyerne, hvor borgerne kan mødes på tværs af alder og erhverv
 • bedre offentlig transport til byer med indkøbsmuligheder
 • flere penge til nedrivning af forfaldne ejendomme

Rummeligt arbejdsmarked

 • initiativer der forebygger ledighed for de 18 – 30 årige
 • spændende og fremadrettede tilbud til ledige og sygemeldte
 • at Lemvig Kommune skaber arbejdspladser til borgere med truet eller nedsat arbejdsevne.
 • relevant hjælp til borgere der risikerer at blive udstødt fra arbejdsmarkedet
 • tidlig indsats for 15-18 årige, der havde det svært i Folkeskolen

Vi glæder os nu til at komme i arbejdstøjet!

Med venlig hilsen
Arne Noe

Fremtidens natur i Lemvig Kommune

Læserbrev i Lemvig Folkeblad, uge 46

En af opgaverne for det kommende byråd bliver at udarbejde en naturplan som en del af kommuneplanen.

Lemvig kommunes Natur- og Miljøråd, som består repræsentanter fra de grønne organisationer har foreslået at planen skal indeholde målsætninger om forbedringer af naturen i kommunen, og anbefaler at der hentes inspiration folderen, ”Fremtidens Natur i Lemvig Kommune”.

Indholdet har været behandlet i Natur- og Miljørådet. Den overordnede vision er, at der skal være sammenhængende natur bl.a. igennem såkaldte spredningskorridorer.

I nogle tilfælde vil det kræve naturgenopretning af landbrugsarealer at skabe spredningskorridorer mellem naturområder.

Jeg har selv repræsenteret Familielandbruget i Natur og Miljørådet. Selve udformningen er foregået i 5 lokalgrupper, og ”planen ” har således stor lokal forankring.

SF støtter de overordnede visioner i ”Fremtidens Natur”, og mener den er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med naturplanen.

Arne Noe
Vandborg
Byrådskandidat SF

Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats

Følgende udarbejdet sammen med Jørgen Jensen, som er miljøadministrator ved Nordjyllandsværket ifm. afgangsprojektet på Humanøkologi TD-studiet.

Forside+indholdsfortegnelse

Rapport

Litteraturliste

Bilag 5.1

Bilag 6.1

Jeg har skrevet hovedopgave i miljøledelse i forbindelse med Humanøkologi TD-studiet. Se link for nærmere beskrivelse af hvad miljøledelse er.