Læserbrev: Skyttegravskrig fra de såkaldt ’bæredygtige’

Læserbrev i Lemvig Folkeblad d 18/11 2011

Under titlen ”Fødevareproduktion på Katastrofekurs ” i Folkebladet d 7. november og i tidligere læserbreve, stiller Lars Larsen (LL) fra såkaldt ”Bæredygtigt Landbrug” sin uvidenhed om økologi til offentlig skue. LL mener, at økologien og dens succes alene bygger på følelser og politik frem for videnskab, at der ikke er påviselige miljø-gevinster ved økologi. Det må være på sin plads med lidt faktuel viden i debatten.

Økologi er en videnskab. Den blev grundlagt i 1866 og beskæftiger sig med forholdet mellem levende organismer og mellem dem og deres miljø. Økologisk landbrug udsprang godt 100 år senere af den tanke, at man ville skabe en model for fødevareproduktion, hvor man arbejder med økosystemets egne organismer frem for at bekæmpe og manipulere dem med pesticider, kunstgødning osv. At der er 30 procent flere vilde plante- og dyrearter omkring de økologiske marker viser, at man i dag er kommet et godt stykke ad vejen. Det er bæredygtig tankegang og -handling.

 

Går vi til en anden af LL` fordomme om, at økologi fører til sult, så forholder det sig således, at økologiske landbrugsmetoder er en vigtig del af løsningen i de egne af verden, hvor man står med sultproblemet. Flere internationale FN-rapporter bl.a. basseret på studie af 1,6 millioner afrikanske landbrug, som omlagde til økologisk produktion, peger på agro-økologiske metoder som en del af løsningen på at skaffe mad nok til en stigende verdensbefolkning. Så sent som i foråret udtalte FN’s særlige rapportør om fødevaresikkerhed, Olivier de Shutter: »Agro-økologi er løsningen på problemet med sult, klimaændringer og fattigdom på landet,«. De Shutter fastslår endvidere, at en bevidst satsning på traditionelle, økologiske dyrkningsteknikker vil kunne fordoble produktionen af fødevarer i løbet af 10 år i de dele af verden, hvor der er brug for det.

 

LL sammenligner den nuværende regerings satsning på økologi med Titanics katastrofekurs mod isbjerget. Lige nu ser vi, hvordan overdreven brug af Roundup fører til kræft og misdannelser hos børn i Argentina, et dansk landbrug, der skylder fire gange så mange penge, som statens forventede underskud i 2012, og at 100 vandboringer lukkes hvert år herhjemme bl.a. pga. pesticidforurening. 12 mio. hektar landbrugsjord går ifølge FN hvert år tabt bl.a. som følge af udpinende, konventionelle landbrugsmetoder. Hvilken landbrugsform er det egentlige ”Titanic`”?

 

Det ville klæde LL, som repræsentant for en organisation, der kalder sig bæredygtig, at koncentrere sig om de ting, han ved noget om, og arbejde for at opnå bæredygtighed i den landbrugsform han nu en gang tror på, frem for at bruge kræfterne på at agitere i fordomsfuld uvidenhed mod den del af landbruget, som vitterligt arbejder på bæredygtige løsninger.

 

 

Arne Noe

Økologisk Landmand

Vandborg