Forslag om “Klima – og energistrategi 2021” for Lemvig kommune

SF Lemvig foreslår hermed, at Lemvig kommune udarbejder en klima- og energistrategi for perioden 2011-2021.

Planens målsætning er, at Lemvig kommune som minimum er selvforsynende med vedvarende energi i 2021. Desuden skal planen indeholde følgende temaer: Reduktion af drivhusgasser, energirenoveringer og tiltag med vedvarende energikilder. Andre temaer kan naturligvis inddrages. Gennem disse temaer lægges strategien for at kunne opfylde planens målsætning

SF Lemvig foreslår, at byrådets partier i fællesskab formulerer mål og delmål i Klima- og energistrategien

Begrundelse for forslaget om ”Klima- og energistrategi 2011-2021”

Lemvig kommune er allerede gennem vindkraft, biogas, flisforgasning og flisforbrænding nået et godt stykke ad vejen til at blive selvforsynende med vedvarende energi. Set i det lys og i erkendelse af at energieffektiviseringer kan medvirke til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og mindske borgernes udgifter til energi, vil en sådan klima- og energistrategi medvirke til at opfylde Kommunens vision om ” bæredygtighed, vækst og en positiv befolkningsudvikling”.

Planen vil vise borgerne, at Lemvig kommune gør en indsats til gavn for kommunens borgere, i solidaritet med de områder på kloden der rammes hårdest af den globale opvarmning.

På vegne af SF Lemvig

Arne Noe

Tags: