Delegeretmøde: GMO-tale (kort version)

Forkortet til max. 3 minutter. Se den lange version her, hvor du er velkommen til at give ris og ros.

Tale ved Delegeretmøde i Landbrug og Fødevarer d. 4/11-09.

Af Arne Noe

I Familielandbruget VESTJylland har vi ofte diskuteret GMO-afgrøder på danske marker. Vi kan se, at Landbrug & Fødevarer bakker op om fødevareministerens agenda for lettere godkendelse af GMO i Danmark og EU. Familielandbruget VESTJylland efterlyser en kritisk debat om, hvorvidt GMO virkelig er en god idé.

GMO skulle være til gavn for miljøet, fordi der skal sprøjtes mindre, siger de. I USA har man mere end 10 års erfaring med GMO på markerne. Primært afgrøder, som er resistente over for ét bestemt sprøjtemiddel. Det har ført til en sand eksplosion i brugen af enkelte sprøjtemidler, der igen har givet omfattende problemer med resistent ukrudt, som man kun får bugt med ved at bruge mere og stærkere gift. Hvor er miljøgevinsten i det?

GMO skulle give højere udbytter og føde verdens sultende, siger de. I lande med GMO-erfaringer, har det vist sig, at udbytterne ofte ikke er højere end i traditionelle afgrøder. I flere tilfælde faktisk lavere.

I Fødevareministeriets nye vidensyntese om GMO hedder det:

”Introduktion af GMO-afgrøderne soja og majs har dog indtil videre ikke medført en større udbyttestigning over tid end den, som hidtil er opnået gennem traditionel planteforædling”.

Hvor er gevinsten for verdens sultende i det?

Canada havde en gang verdens største eksport af økologisk rapsolie. Det er slut. GMO-raps har spredt sig i naturen, og det er i dag umuligt at dyrke økologisk raps i Canada. Erfaringerne viser, at spredning af GMO i naturen ikke kan kontrolleres. Forbrugerne efterspørger i stigende grad økologi, og det er regeringens vurdering, at markedet har endnu større vækstpotentiale. Skal vi spille hassard med det største vækstpotentiale i dansk landbrug ved at slippe GMO løs i naturen?

Seks EU-lande heriblandt Tyskland og Frankrig har forbudt GMO-sorter af frygt for konsekvenser for miljø og sundhed. I danske butikker har man forsøgt, men opgivet at have GMO-fødevarer på hylderne. Forbrugerne vil ikke løbe risikoen ved at spise modificerede gener, som ingen kender de langsigtede konsekvenser af. Hvorfor er landbruget så ivrig efter at løbe den risiko? Hvilke markedsmæssige fordele er det, man forventer at opnå med GMO?

Familielandbruget VESTJylland håber, man vil tage kritisk stilling til og nøje opveje fordele og ulemper ved indførelse af GMO i Danmark, og ikke alene lader sig besværge af biotech-industriens lovord om GMO’s fortræffeligheder.

Tags: ,