Efter delegeret møde 09 – L & F

Ib… er du der? Må du sige noget?

På Dansk Landbrugs ekstra ordinære delegeretmøde d.3/6-09 blev den nye organisation med navnet Landbrug og Fødevarer vedtaget. Sikkert en klog beslutning.

I værdigrundlaget for Landbrug og Fødevarer står der, efter pres fra bl.a. Familielandbruget:

Vi lægger vægt på mangfoldigheden i erhvervet og vil arbejde for:

  • En alsidig bedriftsstruktur med plads til alle typer landbrug.
  • Et erhverv med en mangfoldig produktion af kvalitetsprodukter.

Mangfoldigheden skulle således være sikret i den nye organisation. Det kan derfor vække undren, når man ser hvordan formandskabet har forvaltet mangfoldigheds-begrebet på mødet d. 3/6.

Under punktet “Erhvervets økonomi” blev tre landbrug præsenteret. Alle tre med en industriel bulk-vare produktion; to kvægbrug med 600 køer – og planer om det dobbelte, og en meget stor svineproduktion ligeledes med planer om en stor udvidelse af produktionen.

Hvor er mangfoldigheden?  – eller er det kun store landbrugs økonomi, der har interesse?

Senere på mødet blev de delegerede, af repræsentanter for formandskabet,  kraftigt opfordret til at stemme på Bent Claudi til EU-valget, hvorefter Bent Claudi blev opfordret til selv at gå på podiet for at anbefale sit kandidatur.

Hvor er mangfoldigheden? — Eller skal Landbrug og Fødevarer tages til indtægt for ét bestemt politisk parti?

En underlig arbejdsfordeling

Når man ser på den måde formandskabet valgte at fordele arbejdsopgaverne d.3/6 kan det undre. Peter Gæmelke, Michael Brochenhuus-Schack og Jørgen Pedersen havde lange indlæg om henholdsvis Ny organisation, Grøn Vækst, og Erhvervets økonomi!

Ib Jensen fik lov til at være forsanger til velkomst- og afslutningssangen…
Hvem skal være talsmand for de tusindvis af små og mellemstore landmænd, som udgør rygraden i dansk landbrug? Når Ib Jensen bliver sat til at være forsanger og landboforeninger har et kapløb kørende med tolvmands-foreningen om at servicere de største landbrug.

Landbrug og Fødevarer har nu fået en ny formand, som virker både dygtig og kompetent. Han skal have muligheden for at “blande og fordele kortene” på ny, så alle — både  små, mellemstore og store landmænd kan føle ejerskab til den ny forening — uanset politisk ståsted.

Til lykke med posten, Michael!

Bestyrelsesmedlem Familielandbrug-VEST-Jylland
Arne Noe

Tags: